Drömstugan

Drömstugan
Ungefär så här kommer det att se ut.

fredag 25 september 2015

Takarbetet fortskrider

Nu ligger underlagspappen på garaget

Takstolar för takutsprånget är på plats på storstuganOch limträbalken på gäststugan likaså. Här blir det ett lite mindre takutsprång för att bättre passa till stugans storlek.

Och vid dagens slut är även takstolar på gäststugan på plats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar